Doelstelling

Het doel van de Genealogische Vereniging Klapwijk (GVK) is het verzamelen, vastleggen en

doorgeven van informatie over en naar de geschiedenis van het geslacht Klapwijk.

 

Informatieoverdracht

Zij geeft driemaal per jaar het informatieblad

’De Drudenvoet’ uit en organiseert ieder jaar

een familiedag.

 

Lidmaatschap en kosten

Het lidmaatschap staat open voor iedereen

met belangstelling naar de geschiedenis van

het geslacht Klapwijk.

Het GVK-lidmaatschap per jaar, inclusief

toezending van de ’Drudenvoet’ kost:

€ 25,00.

De jaarkosten tot het lidmaatschap gelden

– ongeacht het tijdstip van aanmelding –

voor het lopende jaar.

 

 

Aanmelding

Voor opgave tot het lidmaatschap verzoeken wij u gebruik te maken van het genoemde aanmeldingsformulier.

 

Sponsoring

Hogere jaarlijkse lidmaatschap bijdragen of sponsoring ter ondersteuning van de Vereniging staat open voor iedereen met interesse naar de historie van het geslacht Klapwijk.